Langdurige klachten na COVID-19 bij kinderen


Logo Image

Beste collega’s,

 

Middels deze survey willen wij u vragen een korte vragenlijst in te vullen naar langdurige klachten na COVID-19 bij kinderen in Nederland. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 minuten.

 

In de medische1 en niet medische2,3 literatuur zijn recent enkele artikelen verschenen over 'long COVID' bij kinderen. 'Long COVID' heeft nog geen eenduidige definitie, maar de huidige literatuur beschrijft dat symptomen bij volwassen bestaan uit persisterende moeheid, hoofdpijn, dyspnoe, concentratiestoornissen, depressie, huidafwijkingen en gastro-intestinale klachten gedurende enkele maanden na de acute fase van COVID-19. Zoals bekend komen dergelijke langdurige klachten na COVID bij volwassenen frequent voor. Op de afdeling kinderlongziekten van het Emma kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, hebben zich de afgelopen periode 4 patiënten gemeld met soortgelijk invaliderende klachten, gedurende 4-8 maanden na het doormaken van COVID-19. Deze kinderen gaan niet naar school, hebben concentratieproblemen, vermoeidheidsklachten en inspanningsklachten, identiek aan de symptomen bij volwassenen met langdurige klachten. De vraag is of hier sprake kan zijn van een klinisch beeld gelijk aan 'long COVID' zoals bij volwassenen wordt beschreven.

 

Het COPP consortium verricht samen met inmiddels 49 ziekenhuizen onderzoek naar COVID-19 bij kinderen die zich hebben gepresenteerd of die zijn opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. De COPP2 studie is recent van start gegaan en onderzoekt het eventuele vóórkomen van langdurige klachten bij deze groep kinderen. Om een beter beeld te krijgen van de mogelijke langdurige gevolgen van COVID-19 bij kinderen in de gehele populatie is het belangrijk om te inventariseren hoe frequent 'long COVID' voorkomt bij kinderen. Aan de hand van de uitslag van deze survey kan worden beoordeeld of het noodzakelijk is om voor deze kinderen een nieuw zorgpad op te zetten.

Daarom willen wij u vragen om een korte vragenlijst in te vullen betreffende uw ervaringen met langdurige klachten bij kinderen in uw praktijk die COVID-19 hebben doorgemaakt. 

 

Deze enquête zal ongeveen 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Voor meer informatie, neem contact op met copp@amsterdamumc.nl

 

Bij voorbaat dank,

 

Hoogachtend,

 

Caroline Kosterink-Brackel. 

 

Mede namens Marlies van Houten, Suzanne Terheggen-Lagro, Emmeline Buddingh, Michiel Bannier, Mariëlle Pijnenburg, Eveline Langereis, Coen-Reinier Lap en Simone Hashimoto.